«

»

Wrz 17

Wydrukuj to Wpis

Niedziela Drogi Światła

W niedzielę 8 września 2019 r. , w Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej, podczas Mszy Św. o godz. 1000, ksiądz rektor prałat Andrzej Michalik, poświęcił nowy dzwon „Jezu ufam Tobie”, który został zainstalowany na kościelnej wieży oraz nowe stacje Drogi Światła, które zostały ustawione przy kościele parafialnym. Na uroczystości obecni byli ks. kanonik Marian Wikar z Limanowej Sowlin i ks. Zygmunt Tokarz misjonarz saletyn, który wygłosił homilię. Oprawę liturgiczną Eucharystii uświetnił śpiew parafialnego chóru prowadzonego przez panią Katarzynę Srokę.

Pomysłodawcą powstania stacji paschalnego nabożeństwa był ksiądz proboszcz prałat Stanisław Szufnara. Fundatorami stacji są parafianie, którzy chętnie włączyli się w to Boże dzieło nie tylko datkami ale także pracą przy instalacji poszczególnych stacji.

Parafialna Droga Światła została wykonana przez artystkę Monikę Frątczak – Rodak z Łodzi.                    Na kamiennych głazach umieszczono freski przedstawiające poszczególne stacje – wydarzenia, które miały miejsce po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Artystyczna forma wykonania fresków nawiązuje do tajemnic różańca świętego, które są namalowane na murze ogrodzenia w ogrodzie maryjnym istniejącym przy kościele parafialnym już od lat. Przy każdej stacji zainstalowano oświetlenie i zamieszczono tabliczki z nazwiskami fundatorów. Tych czternaście stacji to:

 • Stacja I – Jezus powstaje z martwych
 • Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
 • Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
 • Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
 • Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
 • Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
 • Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
 • Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
 • Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
 • Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
 • Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
 • Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
 • Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
 • Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Po południu o godz. 1500 odbyło się pierwsze parafialne nabożeństwo Drogi Światła. Rozważania przygotował i poprowadził ks. Zygmunt Tokarz saletyn. Wzięli w nim udział licznie zgromadzeni parafianie i zaproszeni goście.

Ponieważ Droga Światła to radosne nabożeństwo zakończeniem uroczystości była radosna parafialna agapa pod hasłem: „Rodzinnie, twórczo, aktywnie”. W radosnym pikniku wzięły udział całe rodziny. Każdy z przybyłych znalazł dla siebie coś smacznego i coś do aktywnego spędzenia czasu. Do tanecznej aktywności muzycznymi utworami zachęcał pan Zygmunt Szufnara z Gorlic. Zabawy dla dzieci prowadziły: siostra Halina katechetka oraz  pani Kinga i Pani Barbara ze świetlicy parafialnej. Smakowitości dla wszystkich przygotowali członkowie Caritasu i Rady Parafialnej. Nad całością wspólnej parafialnej biesiady czuwał ksiądz proboszcz Stanisław Szufnara, który zadbał o to, aby każdy uczestnik odchodził do domu zadowolony po wspaniale przeżytym dniu.

Na pewno Droga Światła wejdzie na trwałe do parafialnych nabożeństw odprawianych wspólnie i indywidualnie prze parafian, którzy wędrując od stacji do stacji będą oddawać cześć Zmartwychwstałem Zbawicielowi.

Autor: s. Halina Chojnacka

Permalink do tego artykułu: http://www.wola_rzedzinska_mb.diecezja.tarnow.pl/2019/09/17/niedziela-drogi-swiatla/